Hlavní nabídka

starší zprávy najdete v archivu

 
( výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 17.2.2017 )
 

Rok 2016 jsme začali druhou a třetí reprízou komedie Holky z kalendáře a to druhého a osmého ledna. 20. ledna jsme se sešli na první výborové schůzi a během roku ještě desetkrát. Mimo běžně projednávaných akcí byla příprava Valné hromady, oslav 230. let divadelní tradice a stálým bodem i rekonstrukce požární zbrojnice.

28. ledna byla odehrána ve Vratislavicích dvanáctá repríza Pacifiku ,další následovaly 30. ledna v Ústí nad Orlicí, 12. března v Desné, 13. března v Jilemnici, 22. dubna v Jablonci nad Jizerou, 23. dubna ve Vrchlabí, 18. června v Radouni. 3. srpna jsme v rámci nominace z Krakonošova divadelního podzimu 2015 odehráli 2x Zločin v Posázavském Pacifiku na Jiráskově Hronově. Na slavnostním zahájení Jiráskova Hronova náš divadelní spolek Krakonoš obdržel Cenu Pavla Dostála za přínos českému amatérskému divadlu. Další představení byla uvedena 5. listopadu v Nové Pace a 6. listopadu v Tanvaldě. 

Musím se ale vrátit na počátek roku a to 29. ledna kdy se konal na velkém sále bál fotbalistů.

Od 2. února do 8. března se každé úterý mimo 16. února odehrála loutková pohádka Kašpárek, Škrhola a Pivoňka. Taktéž pásmo Posezení s Krakonošem se o jarních prázdninách odehrálo každý čtvrtek počínaje 4. únorem a konče 10. březnem. V neděli 7. února jsme pořádali dětský Maškarní bál a v sobotu 13. února bál pro dospělé s názvem “Maškarní bál aneb večer u televizní obrazovky”. Ještě před bálem, v pátek 12. února, byla na malém sále beseda s Blankou Herčíkovou s názvem “Učitelkou v Himaláji”.

Po dvou zkouškách a veřejné generálce 19. února jsme Malované na skle odehráli 20. února v Novém Bydžově. Hostující divadlo z Ústí na Orlicí pak ve Vysokém odehrálo v pátek 4. března představení “V rytmu tanga”.

11. března jsme se sešli na malém sále na Valné hromadě, která byla po čtyřech letech volební. A tak po zhodnocení činnosti jednotlivých sekcí za rok 2015 a seznámením s úpravou Stanov byly provedeny volby nového výboru divadelního spolku na další čtyři roky. Zvoleni byli : Bárta Karel, Brtek Vladimír, Brtková Trunečková Marie, Hejral Josef, Hejralová Svatka, Hnyk Martin, Macháčková Eva, Nesvadba Robert, Pohanka Jan, Poloprutská Martina, Škodová Marcela, Vaverka Jan a Vaverka Jan mladší. Jako další byli zvoleni : Mráček Jindřich, Hnyková Zdeňka, Pohanková Magda, Dvořáková Alice a Karel Bárta mladší.Na návrh nového výboru byl starostou spolku zvolen opět Karel Bárta starší.

Posezení s Krakonošem bylo uvedeno 17. března ve Velkých Hamrech, 19. března ve Lhotce a 16. dubna v Šárovcově Lhotě. Holky z kalendáře jsou odehrány na velikonoce v neděli 27. března a další reprízy jsou 1. a 2. dubna.

11. dubna jsme v Ústí nad Orlicí obdrželi za představení Zločin v Posázavském Pacifiku, které jsme odehráli 30. ledna ocenění Orlickou Thálii.

Podkrkonošská společnost přátel dětí se zdravotním postižením pořádala ve Vysokém 14. dubna již 19. cyklus akcí s názvem Patříme k sobě.

Na krajské přehlídce Jizerské oblasti v Josefově Dole 6. května jsme odehráli Holky z kalendáře. Hodnocení poroty ? Čestné uznání za režii obdržela Mařenka Brtková Trunečková a herecký výkon Vladimír Vodseďálek. Cenu za scénografii Vladimír Brtek a Josef Hejral. Za herecký výkon Jana Drozenová. A to hlavní - doporučení na Krakonošův divadelní podzim do Vysokého nad Jizerou.

12. května na “Spanilé jízdě na kolech” v Českém Šumburku v rámci doprovodného programu jsme vystoupili s ukázkou z představení “Republika za koně a fotbal”.

19. května byl pronajat velký sál pro ÚPCHR na divadelní představení “Filumena Marturano”. A po zkouškách na Malované na skle jsme uvedli 26. června jeho 33. reprízu v divadle Bolka Polívky v Brně.

29. a 30. června se žáci deváté třídy ZŠ rozloučili se školní docházkou divadelním představením na velkém sále s názvem “35”.

O letních prázdninách se v červenci každé úterý odehrála loutková pohádka “Dlouhý, Široký a Bystrozraký “ a každý čtvrtek pásmo Posezení s Krakonošem. Pro děti jsme připravili Pohádkový park 17. července tentokrát s Karlem IV. Dětí se zúčastnilo 190 a to nepočítaje doprovod a ostatní návštěvníky. Občerstvení bylo připraveno jak v parku, tak i v propadle divadla.

Oslavy 230. let divadelní tradice proběhly ve dnech 22. a 23. července. Zahájeny byly na velkém sále slavnostním zasedáním zastupitelů města . Předána byla ocenění Divadelního spolku, Ceny města Vysokého a ocenění Svazu českých divadelních ochotníků. Po slavnostním zasedání následovala vernisáž výstavy v budově divadla a večer derniéra muzikálu Malované na skle. Druhý den oslavy pokračovaly znovu otevřením divadelní stezky “Po stopách divadelních předků”. A následně uctění památky divadelníků na místním hřbitově. U divadla byly připraveny stánky s občerstvením a před budovou proběhl program dechové hudby Táboranka, hudebníků ZUŠ z Jablonce nad Jizerou, vše proloženo divadelními výstupy a volná zábava pokračovala za krásného počasí. Více k oslavám se rozepisovat nebudu, neboť podrobně byl Svatkou Hejralovou uveden opět článek ve Větrníku, který přikládám k této zprávě včetně seznamu oceněných.

Do programu Vysocké pouti 7. srpna se též zapojili členové divadelního spolku.

27. srpna jsme pořádali další ročník divadelního pochodu “Memoriál Mirka Morávka”. Počasí bylo překrásné, putovali jsme směrem na Nístějku, dále na Hradsko, do Jablonečka a přes Třická vrcha zpět do Vysokého. V horkém počasí bylo doprovodné vozidlo záchranou před vyschnutím. Účast byla ohromující, bylo nás jedenáct. Škoda, pochod to byl velice pěkný. A závěr? Poseděli jsme za divadlem, opekli buřtíky a osvěžili se dobrým mokem.

V průběhu srpna se začala zkoušet komedie Jaromíra Břehového “Sborovna” v režii Ivana Hanuše a Jana Hejrala. Do vánoc proběhlo 33 zkoušek.

Pásmo Posezení s Krakonošem bylo uvedeno na zájezdu v Plavech 3. září. Martin a Zdenka Hnykovi a Zdenka Fučíková vystoupili krátkým programem na “Srazu harmonikářů” 24. září v Roprachticích.

V úterý 27. září jsme se sešli na malém sále k projednání organizace Krakonošova divadelního podzimu po stránce souborové a v sobotu 1.října na přehlídkovou brigádu.

Zkoušky na pohádku a Holky z kalendáře a je tu již 47. ročník KDP, který proběhl ve dnech 9.-17.října. Každý kdo mohl opět přiložil ruku k dílu, aby průběh přehlídky proběhl hladce a návštěvníci jako každý rok odcházeli s tím, že krásná atmosféra a pohostinnost našeho souboru je bude vracet zpět. Celý týden byl naplněn bohatým programem. Na půdičce byla výstavka k 230ti letům od počátku divadla ve Vysokém. Název naší hospůdky byl “U Bruncvíka”. Návštěvníci si mohli prohlédnout na stěnách chodeb divadla osvětlené panely o historii spolku a na malém sále nově zrestaurovaný spolkový prapor z roku 1870. Hostem přehlídky byl tentokrát herec Jaromír Nosek. Náš divadelní spolek odehrál ve středu 12. října 2x komedii Holky z kalendáře. Týden uběhl jako voda a čekal nás poslední přehlídkový den - Sejkorák a slavnostní zakončení přehlídky. Za náš spolek obdržely čestné uznání Jana Drozenová za roli Chris a Hana Andělová za roli Ruth v komedii Holky z kalendáře. Sejkorák byl v plném proudu, známí se pomalu začínali loučit a než jsme se nadáli, byla divadelní budova prázdná, smutná a my jsme se sešli k úklidu, posezení a zhodnocení celého týdne.

Hned po přehlídce proběhla zkouška pohádky “Ševcovská pohádka”, která byla odehrána 23. října v Novém Bydžově. A den předem byl Martin Hnyk jako Krakonoš v sokolovně na zahájení tradičního Krakonošova poháru v moderní gymnastice.

Adventní pásmo Posezení s Krakonošem bylo uvedeno ve Vysokém 4. listopadu. Pásmo bylo ještě odehráno 8. listopadu ve Velkých Hamrech, 24. listopadu v Plavech, 9. prosince ve Špindlerově Mlýně, 22. prosince ve Vysokém a 29. prosince v Josefově Dole. Před tím ještě 19. listopadu byla 10. repríza Holek z kalendáře odehrána v Rokytnici nad Jizerou.

Do programu na rozsvícení vánočního stromku 26. listopadu se zapojil i náš divadelní spolek ukázkou z pásma Posezení s Krakonošem.

Loutková pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký byla odehrána 6. prosince pro děti MŠ z Jablonce nad Nisou s Mikulášskou nadílkou.

Po již zmiňovaných zkouškách na Sborovnu byl 23. prosinec, generálka na Dlouhou noc s posezením na malém sále.

Vánoční premiéra komedie z prostředí sborovny učňovské mládeže Jaromíra Břehového v režii Ivana Hanuše a Jana Hejrala ”Sborovna” byla odehrána 25. prosince. Představení bylo krásné, moc jsme se nasmáli. Repríza byla uvedena na Štěpána 26. prosince a druhá repríza 28. prosince. Pro velký zájem diváků byly přidány reprízy na počátek roku 2017.

Mezi vánočními svátky byla uvedena 27. prosince pro děti loutková pohádka “Začarovaný les”. Návštěvníků bylo tolik, že byl nacpaný sál a byla otevřena i půdička pro občerstvení dětského doprovodu.

Ještě nesmím zapomenout, že firma KNOOR věnovala našemu spolku 20.000,- Kč na restaurování loutek.

Rok uplynul jako voda a čekal nás poslední den v roce, Silvestr. Silvestrovské veselí začalo ve tři hodiny odpoledne tradiční výpravou k rozhledně u Borovice. Navzdory tomu, že po několika letech bylo konečně slunečno, skupina čítala pouze 4 členy, ale ten zážitek stál opravdu za to. Tak krásný západ vyvážil počáteční rozpaky nad pokračováním této tradice. Po návratu do divadla zahřál svařák nejen tělo, ale i duši a všechny rozpaky se rozpustily v opojné chuti silvestrovského veselí, které trvalo dlouho přes půlnoc a výsledek - "Příští rok ….. ve tři u divadla i kdybych měl jít sám". Tolik slovy Martina Hnyka. No a Silvestr? Nový rok jsme v divadle přivítali již po osmé.

Rok 2016 byl ve znamení oslav 230 let od počátku našeho divadla a bohatý byl i na uvedená představení. Takže závěrem. Za celý rok jsme měli 48 vystoupení, z toto jsme odehráli :

1 x Ševcovskou pohádku
11 x Zločin v Posázavském Pacifiku
4 x Malované na skle
9 x Holky z kalendáře
3 x Sborovnu
20 x pásmo Posezení s Krakonošem

Děkuji za pozornost.

Eva Macháčková, jednatelka DS


Poslední změna: 15.3.2017 © jvav