Hlavní nabídka

starší zprávy najdete v archivu

 
( výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 9.3.2018 )
 

Rok se s rokem sešel a my sedíme opět na malém sále abychom zavzpomínali na minulý rok. A jak jsme jej zahájili? Hned 6. ledna zkouškou Ševcovské pohádky. Třetí repríza Sborovny byla na druhý den 7. ledna ve Vysokém a 8. ledna se Ševcovská pohádka  aneb Jak se ševcem šili čerti odehrála v Nové Pace.

Novou pohádku – Nezbednou pohádku, začíná zkoušet opět Martin Hnyk a to  13. ledna. A do generálky 18. dubna se zkouší ještě 20 x. Posezení s Krakonošem bylo uvedeno 14. ledna ve Lhotce.

A dostáváme se k výborovým schůzím. První byla 19. ledna a následně jsme se sešli ještě 8x. Na výborové schůzi 9. března jsme si odsouhlasili složení stavebního výboru k zajištění rekonstrukce divadelních skladů (bývalé hasičské zbrojnice) a to : Karel Bárta st., Vladimír Brtek, Josef Hejral, Jan Pohanka a Jan Vaverka ml.. Programem schůzí mimo běžně projednávaných akcí byla příprava Valné hromady, upřesnění prodeje vstupenek a abonentních vstupenek, zajištění turistických vizitek, úpravy dámské a následně pánské šatny a již zmiňované rekonstrukce skladů.

20. ledna zemřel pan Karel Bartoníček, nejstarší člen našeho spolku.Tentýž den na malém sále byla přednáška „Jak vést děti k opravdovým hodnotám“ pořádaná Městskou knihovnou a MAS Jilemnice. 

Fotbalový oddíl TJ Vysoké n.J. pořádal na velkém sále 27. ledna Fotbalový bál.

Holky z kalendáře byly odehrány na zájezdech: 28. ledna v Desné, 29. ledna v Libštátě, 6. února v Liberci-Vratislavicích a 29. dubna v Nové Pace.

V neděli 5. února jsme pořádali Maškarní bál pro děti a 11. února Maškarní bál pro dospělé s názvem „Až se bude psát rok …. „.

Od 7. února do 14. března byla odehrána o jarních prázdninách 9x loutková pohádka Začarovaný les. Z toho 1. března byla přítomna Česká televize s natáčením do pořadu Folkloristika, vysílaného v televizi 22. dubna. Posezení s Krakonošem bylo uvedeno od  9. února každý čtvrtek až do 16. března.

V pátek 17. února jsme se sešli na malém sále při Valné hromadě spolku. Byla zhodnocena činnost  jednotlivých sekcí a seznámení s plánem činnosti pro rok 2017. Dále byl projednán a odsouhlasen investiční plán rekonstrukce skladů.

25. února po závodech Po staru pořádala nemocnice na velkém sále bál.

3. března byla ve Vysokém n. Jiz. uvedena repríza Sborovny. 4. března odehrána v Rokytnici n. Jiz., 7. dubna v Jablonci n. Jiz., 19. dubna opět ve Vysokém a 23. dubna na přehlídce v Miletíně. Zde Čestné uznání obdržela Svatka Hejralová a Jana Vodseďálková za herecký výkon a cenu za herecký výkon Josef Hejral. Další reprízy byly 23. září  v Libštátě, 10. listopadu v Kutné Hoře, 11. listopadu v Libošovicích a 18. a 19. listopadu na zájezdu v Brněnci. Před jednotlivými reprízami byly vždy zkoušky.

11. března byla ve Vysokém n. J. derniéra pohádky Jak se ševcem šili čerti. Odehrána byla včetně premiéry a derniéry  celkem 16 x.

13. března zemřel František Vodseďálek se kterým jsme se rozloučili 17. března v Semilech a zavzpomínali na něj při karu na malém sále.

První schůzka stavebního výboru k rekonstrukci divadelních skladů byla 3. dubna a následně 11. dubna.

Generálka na pohádku byla 13. dubna a Nezbedná pohádka Josefa Lady v režii Martina Hnyka měla premiéru o Velikonocích 16. dubna odpoledne a večer první reprízu.

Posezení s Krakonošem bylo uvedeno 20. dubna v Harrachově a 4. července na Dřevosochání ve Františkově.

Ve dnech 21. a 23. dubna byla pronajata celá budova pro Kongres UCHR.

Pro vánoční premiéru vybrala Marie Brtková-Trunečková hudební komedii Jiřího Janků a Petra Svojtky – Bedřich Smetana: The Greatest Hits. První setkání účinkujících svolala na 5. května. Zkoušek do vánoc bylo neuvěřitelných 53.

Žáci Základní školy Turnov byli na exkurzi po divadelní budově 30. května.

3. června byl pronajat malý sál pro účinkující  pěveckého sboru HLAHOL Tábor, který vystupoval v kostele. Tentýž den odpoledne byla odehrána loutková pohádka pro děti Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Město ¨Vysoké n. Jiz. pořádalo pro školy na velkém sále 9. června besedu o drogové prevenci.

11. června zemřel Vlastimil Ondráček z Karlových Varů,  který byl též členem našeho spolku.

29. června vystoupili na velkém sále žáci Základní školy s programem „9 let v okovech“ pro veřejnost a 30. června na slavnostním zakončení školního roku 2016-2017.

Pro děti jsme pořádali v prostorách parku a u divadla v neděli 9. července Pohádkový park s názvem Cesta kolem světa za 80 dní, pro děti za 80 minut. Dětí se zúčastnilo 200, a cca 400 dospělých. Pro účastníky bylo připraveno v propadle „sousedské posezení“.

Pro letní prázdniny byla nastudovaná nová loutková pohádka Konec čarodejnice, která byla odehrána 8x. Letní posezení s Krakonošem na malém sále bylo 13., 20. a 27. července.

Do Vysocké pouti 5 srpna se zapojil i náš spolek, Krakonoš – Martin Hnyk a ukázky z pásma Posezení s Krakonošem.

Tři zkoušky a Nezbedná pohádka byla odehrána 11. srpna v Roprachticích.

Další ročník divadelního pochodu „Memoriál Mirka Morávka“ byl v sobotu 2. září. Sešli jsme se u divadla, procházkou na náměstí a odtud nás autobus odvezl do Bozkova. Návštěva Bozkovských jeskní, výstup na ochoz bozkovského kostela odkud byl nádherný rozhled po okolí. A pak už pěší cestou k Vysokému. Počasí bylo nádherné, o občerstvení bylo postaráno, tak nám cesta rychle uběhla. Posezení u Krakonoše bylo též zajištěno a tak jsme ještě poseděli u opékání buřtů a se skleničkou dobrého moku. Tentokrát se nás zúčastnilo 26.

Ukázky z pásma Posezení s Krakonošem byly uvedeny na Srazu harmonikářů v Roprachticích 23. září a na pouti v Rokytnici nad Jizerou 30. září.

S Posázavským Pacifikem jsme se rozloučili 27. září při úklidu scény, rekvizit a kostýmů a posezením na malém sále. Oficiální derniéra nevyšla, tak alespoň taková soukromá.

Měsíc říjen je pro nás měsícem přehlídky, přípravami, starostmi, zajištěním všeho potřebného. Aby budova byla vyšperkovaná se scházíme na brigádě 7. října. Vlastní přehlídka, tedy její 48. ročník se konal od 13. do 21. října. Co říct k přehlídce? Předání klíčů před divadlem, vítání a loučení se soubory, semináře, společenské večírky u Medvěda a hlavně divadelní představení. Hostem přehlídky byl v neděli 15. října Milan Schejbal. Půdička byla věnovaná vzpomínce na Vlastíka Ondráčka, který bude pro  nás vždy nezapomenutelnou postavou přehlídek. Návštěvníky opět lákala divadelní hospůdka s názvem U hříšné duše. Velkou pomocí pro divadelní kuchyňku byl nákup myčky na nádobí. Nejprve jsme měli obavy z jejího fungování, ale nakonec byla velkým pomocníkem. Počasí v prvních přehlídkových dnech bylo téměř letní a tak nápad na uskutečnění „podzahrádky“ (posezení venku u divadla) s názvem „Nahoře s a dole bez „ (rozuměj obsluhu, byť si to někteří návštěvníci vykládali po svém) byl nádherným nápadem. Kdy v říjnu můžeme posedět venku jen v tričku a kraťasech. A k tomu se skleničkou dobrého moku, kávičky a i pivečka poslaného výtahem za pomoci provazu a košíku obsluhovaného Vláďou Brtkem. A jak to bývá, týden uběhl jako voda  a byla sobota večer, slavnostní zakončení přehlídky, poslední setkání s přáteli a loučení. Loučení a přání setkat se opět příští rok. Pro nás už na druhý den, úklid a vzpomínky na chvíle strávené s přáteli a zhodnocení toho co se nám povedlo a co třeba i ne. Tak zas za rok.

Po dvou zkouškách  byla Nezbedná pohádka 3. listopadu odehrána v Jablonci nad Jizerou.

4. a 11. listopadu byla pronajata klubovna a malý sál ke zkouškám a následně bylo na malém sále uvedeno Pásmo originální poesie, hudby a písní v podání tvůrčího uskupení Naladění.

Členové spolku účinkující v pásmu Posezení s Krakonošem se podíleli na programu Rozsvícení vánočního stromku 25. listopadu.

S nadcházejícím prosincem se zkouší nová loutková pohádka Oslíčku, otřes,se ! Ta byla uvedena 7. prosince pro děti Mateřské školy z Jablonce nad Nisou s Mikulášskou nadílkou. A tentýž den bylo pásmo Posezení s Krakonošem uvedeno na zájezdu v Zásadě.

9. prosince byl pronajat malý sál jako zázemí pro účinkující  na Adventním koncertu v kostele, pořádaného UCHR. Ten samý den bylo Posezení s Krakonošem uvedeno ve zkrácené verzi ve Studenci a to venku a celé pásmo pak na zájezdu v Neratovicích 15. prosince.

Čtvrtá repríza Nezbedné pohádky byla uvedena 10. prosince v Libošovicích.

Druhý Adventní koncert, tentokrát koncert smyčcových orchestrů se konal16. prosince  na velkém sále a pořádala ho ZUŠ Semily.

Poslední letošní pásmo Posezení s Krakonošem v roce bylo 22. prosince opět na malém sále ve Vysokém.

Vánoční premiéra hudební komedie Bedřich Smetana: The Greatest Hits pod režijním vedením Mařenky Brtkové Trunečkové byla  25. prosince. Sál byl zaplněn do posledního místečka a diváci se moc bavili. Představení bylo moc pěkné. K tomuto představení mne zaujala věta Mařenky Brtkové Trunečkové uvedená ve Větrníku, kdy na otázku zda má nějaké ohlasy na premiéru citovala jednu divačku: „Výkony báječné, hudba skvělá, ale jak mohli Smetanu takhle znesvětit“. První repríza byla na druhý den na Štěpána 26. prosince odpoledne.

Poslední akcí v divadle v roce bylo uvedení loutkové pohádky Oslíčku, otřes, se! 28. prosince.

Silvestr, jako vždy poslední akce v roce se nekonal, ale jako již tradičně jsme zavítali k rozhledně U borovice, abychom se pokochali pohledem na poslední západ slunce tohoto  roku. A ač tomu počasí při odchodu od divadla v 15,00 hod. v počtu 8 lidí vůbec nenapovídalo, dokonce i pršelo a dohlednost asi 20 metrů, tak při příchodu k rozhledně jakoby sám mocný Krakonoš vytáhl roletu a v průhledu mezi Kozákovem a Ještědem nám dovolil pokochat se pohledem na zapadající slunce. Po patnácti minutách se průzor opět zahalil do mraků a my jsme si po příchodu zpět do Vysokého popřáli pěkného silvestra a spokojený a pohodový rok 2018. Tolik slova Martina Hnyka.

A tak jsme se dostali na konec roku 2017. A v roce 2018 nás mimo pravidelných divadelních akcí čeká velká akce – oslava 100. let vzniku Československé republiky. A jak jsme vše zvládli se dozvíme příští rok.

Děkuji za pozornost

Eva Macháčková, jednatelka DS


Poslední změna: 2.5.2018 © jvav