V průběhu roku 2021 byla zrekonstruována elektroinstalace loutkové scény a doplněna nová osvětlovací technika. Děkujeme za podporu projektu z výzvy MAS „Přiďte pobejt!“ programu rozvoje venkova ČR Státního zemědělského intervenčního fondu a všem , kteří pomáhali novou techniku nainstalovat.  Teď nás a především naše krásné loutky – bude vidět mnohem lépe! 

FOTOGALERIE