Byly vytvořeny dvě nová pozadí do loutkové scény – spolufinancováno EU. Děkujeme